Rapport Inspectie Zorg: Te veel risico’s tijdens ANW diensten

Ziekenhuizen moeten de risico’s voor de patiëntveiligheid in de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-diensten) beter afdekken. Dat vindt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op basis van onderzoek naar het verschil in patiëntveiligheid in ziekenhuizen tijdens kantooruren en de uren daarbuiten. De inspectie oordeelt dat risico’s m.n. ontstaan als gevolg van het onvoldoende beschikbaar zijn van voldoende gekwalificeerd personeel bij piekdrukte en in situaties waarin onverwacht specifieke deskundigheid is vereist, en het ervaren van drempels om de dienstdoende behandelaars/achterwacht te bellen. Overigens komt uit het onderzoek naar sterfte tijdens ANW-diensten in drie zorgketens (herseninfarct, heupfractuur en tweedelijns bevallingen) een zeer divers beeld met zeker niet alleen maar verhoogde sterfte, en overeenkomstig met internationaal onderzoek.