LVAG: belangen behartigen van artsen in opleiding

De Landelijke Vereniging voor Medisch Specialisten in Opleiding (LVAG) behartigt de belangen van alle aios (artsen in opleiding tot specialist) ongeacht het specialisme. Wij zetten ons in voor een betere kwaliteit van opleiding. Door o.a. modernisering, goede arbeidsomstandigheden en honorering, betere werktijden en de mogelijkheid tot werken in deeltijd, zorgen wij dat jij het maximale uit je opleiding haalt.

De LVAG staat onder leiding van een dagelijks bestuur. De achterban wordt gevormd door de leden van alle 27 juniorverenigingen.Iedere aios wordt dus automatisch vertegenwoordigd door de LVAG.