Uitvaart regelen

Ons eigen overlijden, dat is iets waar we meestal maar liever niet over nadenken. Toch is het onverstandig om deze onvermijdelijke gebeurtenis helemaal te negeren, het is zeker aan te raden om al op tijd eens na te gaan denken over uw eigen uitvaart. Doet u dit niet en spreekt u hier ook nooit met uw naasten over, dan zullen zij na uw overlijden plotseling heel veel beslissingen moeten nemen, zonder dat zij dan weten of zij de juiste beslissing nemen. Dit is natuurlijk ontzetten vervelend voor hen, het regelen van een uitvaart is al een vervelende klus en dit wordt nog vervelender als niemand een idee heeft van wat de wensen van de overledene op dit gebied nu precies waren. Het is daarom verstandig om, nog voordat u oud bent of een ongeneeslijke ziekte hebt gekregen, hier zelf al over na te denken. Hoe ziet u uw eigen uitvaart voor u? Wilt u bijvoorbeeld gecremeerd worden of voelt u meer voor een begrafenis? En waar zou u dan begraven willen worden of wat wilt u dat er met uw as gebeurt? Dit zijn voor anderen zeer lastige zaken om te beslissen als u het hier nooit met hen over heeft gehad. Het zijn bovendien erg definitieve zaken, het is niet zo dat ze later nog hersteld kunnen worden. Een besluit nemen over begraven of cremeren en over de begraafplaats of al dan niet uitstrooien van de as is dus het minste wat u zelf zou kunnen doen. Maar het is natuurlijk nog prettiger als u nog meer besluiten zelf hebt genomen over uw uitvaart. Bijvoorbeeld wat voor soort ceremonie u graag zou willen, welke liederen er moeten klinken en of het in besloten kring gehouden moet worden of dat juist iedereen welkom is. Door zelf al deze dingen alvast op papier te zetten, maakt u het voor uw nabestaanden een stuk eenvoudiger om uw uitvaart voor u te verzorgen. Zo laat u hen niet met veel kopzorgen achter.

Professionele begeleiding bij verzorgen uitvaart

Uit bovenstaande lijkt het nu net alsof uw nabestaanden er helemaal alleen voor staan bij het verzorgen van uw uitvaart, maar dat is natuurlijk niet het geval. Zij krijgen begeleiding van een uitvaartverzorger en deze persoon kan hen helpen met het regelen van alle zaken die bij een uitvaart komen kijken. Maar hoe goed een professionele uitvaartverzorger ook in zijn of haar werk is, hij of zij kan natuurlijk geen persoonlijke beslissingen nemen over bijvoorbeeld begraven of cremeren, dat zal de familie zelf moeten doen en daarom is het zo fijn als u daar zelf al over nagedacht heeft. Wat kan een uitvaartverzorger nu wel betekenen rondom een uitvaart? Een goede professional zal in de eerste plaats alles in het werk stellen om de wensen van de overledene te vervullen, om de begrafenis of crematie zo te laten verlopen zoals degene het zelf gewild had. Of, als hier te weinig over bekend is, zal er geluisterd worden naar de ideeën die de nabestaanden hierover hebben. Daarnaast zijn er natuurlijk veel officiële zaken die geregeld moeten worden, zoals het doen van aangifte van overlijden en het verkrijgen van de akte van overlijden. Dit kan de uitvaartleider voor de nabestaanden afhandelen. Ook komt er natuurlijk heel wat kijken bij het opbaren voorafgaand aan de uitvaart. Uiteraard neemt u zelf de beslissing over of dit moet gebeuren of niet, maar de uitvaartleider zal vervolgens bekijken of de gewenste plek een optie is en ervoor zorgen dat het lichaam in goede staat blijft tijdens de opbaring. En zo zijn er nog veel meer zaken die rondom een uitvaart geregeld moeten worden, zoals het versturen van rouwkaarten, het opstellen van rouwadvertenties en het regelen van het vervoer van het lichaam. Een uitvaartverzorger kan al deze zaken zoveel mogelijk voor u uit handen nemen.

Vredehof Uitvaartverzorging

Bij leven kunt u niet alleen uw wensen met betrekking tot uw uitvaart op papier zetten, u kunt ook alvast zelf een uitvaartonderneming uit kiezen. Als u in Salland of Twente woont, dan is Vredehof Uitvaarverzorging een uitstekende keus. Zij hebben veel ervaring en kunnen u en uw nabestaanden in alle verschillende fases goed bijstaan. Zo kunt u bij leven al bij hen terecht om verschillende zaken met betrekking tot uw uitvaart alvast met hen te regelen:

  • u kunt een voorbespreking met hen hebben over uw wensen wat betreft uw uitvaart
  • u kunt met hen spreken over uw wilsbeschikking en codicil
  • u kunt uw donorregistratie met hen doornemen
  • u kunt met hen overleggen over de uitvaartverzekering die u hebt en of deze alles dekt wat u graag zou willen

Door dit van te voren al met hen door te nemen en alvast voor Vredehof te kiezen, hoeven uw nabestaanden na uw overlijden enkel contact met hen op te nemen en zij zullen dan vervolgens hen zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Uiteraard verzorgen zij alle zaken rondom uw uitvaart, zoals het vervoer van uw lichaam en de bloemen die mensen bij uw kist neerleggen. Ook uw opbaring kunnen zij verzorgen en zij hebben de beschikking over een ruim uitvaartcentrum voor het houden van afscheidsceremonies. Ook na de uitvaart staan zij uw familie nog bij, want ook dan zijn er zaken die nog afgehandeld moeten worden. U kunt dan denken aan de akte van overlijden, maar ook aan het regelen van de grafsteen. Vredehof Uitvaartverzorging staat u in alle zaken bij.