Hoogbegaafd kind in Utrecht: wat moet ik doen?

Hoogbegaafd kind in Utrecht: wat moet ik doen?U woont in Utrecht en heeft een kind. Nu uw kind wat ouder wordt, lijkt het alsof hij of zij anders is dan andere kinderen. Uw kind is buitengewoon intelligent, creatief en perfectionistisch, lijkt het wel. Het is mogelijk dat u een hoogbegaafd kind in Utrecht heeft. Hieronder staan wat meer kenmerken van hoogbegaafdheid en wordt uitgelegd wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Kenmerken van een hoogbegaafd kind in Utrecht

Een hoogbegaafd kind heeft een ontwikkelingsvoorsprong ten opzichte van zijn leeftijdsgenootjes op cognitief, motorisch en taaltechnisch gebied. Vaak wordt gezegd dat deze kinderen een IQ van 130 hebben – wat ook zeker waar is. Maar het is méér dan dat. Een hoogbegaafd kind in Utrecht bezit een combinatie van drie eigenschappen: intelligentie (een IQ van hoger dan of gelijk aan 130 dus), creativiteit en doorzettingsvermogen. Deze laatste twee kunnen we wat verder uitdiepen. Met creativiteit wordt niet noodzakelijkerwijs ‘goed in tekenen’ of ‘blinkt uit in knutselen’ bedoeld. Dit is wel een mogelijkheid, maar het gaat ook om het figuurlijk buiten de lijntjes kunnen kleuren. Out-of-the-box denken, met andere woorden. Ze bedenken voor een probleem bijvoorbeeld meerdere oplossingen die niet vanzelfsprekend zijn. De eigenschap doorzettingsvermogen betekent dat een hoogbegaafd kind in Utrecht niet zal stoppen met nadenken totdat hij iets heeft opgelost of iets – bijvoorbeeld een muziekstuk – onder de knie heeft gekregen. Wat hiermee samenhangt is een onuitputtelijke nieuwsgierigheid naar allerlei uiteenlopende onderwerpen. Wanneer een kind een of twee van deze eigenschappen bezit, is het intelligent, maar nog niet hoogbegaafd. U moet de eigenschappen eigenlijk zien als drie aparte cirkels die elkaar in het midden overlappen – en dáár zit de hoogbegaafdheid. De combinatie is dus belangrijk. Mocht u dit toch nog te onduidelijk vinden, dan zijn er een aantal kenmerken die regelmatig bij uw hoogbegaafd kind in Utrecht voorkomen:

  • Hoog leertempo
  • Goed geheugen
  • Vraagt veel en vraagt door
  • Hoge concentratie
  • Brede algemene interesses
  • Perfectionistisch
  • Sterk rechtvaardigheidsgevoel
  • Grote behoefte aan autonomie
  • Sterk in zelfreflectie
  • Intrinsiek gemotiveerd

Dit zijn allemaal positieve eigenschappen, maar een hoogbegaafd kind kan ook nadelen ondervinden van zijn hoge intelligentie. Zo kan het zich snel gaan vervelen en daardoor juist gaan onderpresteren op school, ter frustratie van ouders en leerkrachten. Zij verwachten juist enorm veel van een hoogbegaafd kind in Utrecht, waardoor het soms geen ruimte krijgt om fouten te maken. Daarom is het belangrijk om inzicht in uw kind te krijgen en uw kind te begeleiden bij zijn andere doch prachtige manier van denken. Een goede manier om dit te doen, is door de website praktijkscope eens te bezoeken.

Scope: ‘Een warm bad’

Scope is een orthopedagogische praktijk voor elk hoogbegaafd kind in Utrecht. Vermoedt u dat uw kind hoogbegaafd is, dan kunt u hier een intelligentietest laten afnemen die zo’n drie tot vier uur duurt. Het resultaat hiervan is het IQ van uw kind en een op de maat gemaakt intelligentieprofiel. Blijkt uw kind hoogbegaafd te zijn, dan is er mogelijkheid tot begeleiding van u en uw kind. Beide dus – er wordt niet naar het kind alleen gekeken, maar ook naar de interacties met de omgeving (bijvoorbeeld de school, de buurt en het gezin). Daarnaast wordt gewerkt met verschillende methodes, om te kijken wat het best past bij uw gezin. Deze werkwijze wordt over het algemeen als positief ervaren, zo is in de reviews terug te lezen. Zo ervaart een ouder het als ‘een warm bad’ om over de begeleiding van haar kinderen te praten en begrip van anderen te horen.  Scope is dus zeker een aanrader voor een hoogbegaafd kind in Utrecht.