Incontinentie kan leiden tot afzondering

Mensen die ongewenst urineverlies ervaren, zullen dit vaak niet snel delen met mensen om hen heen. Het kan aanvoelen als iets wat niet gebruikelijk is en hierdoor kan er een gevoel van schaamte ontstaan. Ook kunt u lange tijd niet weten hoe u hiermee om moet gaan, waardoor u vanzelf afstand neemt van activiteiten waar u eerder juist fanatiek aan deelnam. In eerste instantie is het mogelijk een zoeken naar manieren om het probleem te camoufleren, zodat niemand doorkrijgt wat werkelijk speelt. Terwijl incontinentie zeker niet een ongebruikelijk verschijnsel is, aangezien een groot percentage van mannen en vrouwen in Nederland hier vroeg of laat mee te kampen krijgt. Psychische problematiek over deze ervaring kan er echter zeker voor zorgen dat u zich terugtrekt uit het sociale leven.

Psychologisch effect van incontinentie

Incontinentie kan uiterst onzeker maken, juist omdat uw lichaam niet meer doet wat het normaal gesproken hoort te doen. Het refereert terug aan de kindertijd, waar u nog niet voldoende getraind was om gebruik te maken van het toilet. Doordat u nu opnieuw niet voldoende in staat bent om urine vast te houden, kan dit een gevoel van schaamte opwekken. Hierdoor weerhoudt u zich wellicht ervan om het met iemand te delen. Zelfs naar de huisarts gaan om het probleem te bespreken, kan u tegenstaan. De hoop dat het vanzelf weer ophoudt, kan de boventoon gaan voeren en u ervan weerhouden om de hulp te vinden die u nodig hebt.

Angst voor wat anderen denken

Doordat u er zelf al mogelijk sterke gevoelens bij hebt, kan het lastig zijn om anders te verwachten van anderen. Algemeen wordt aangenomen dat er over dit soort zaken niet openlijk gesproken wordt. Hierdoor weet u echter ook niet dat het mogelijk bij veel van u bekenden ook voorkomt. Zeker 1 op de 5 vrouwen heeft namelijk te maken met ongewenst urineverlies, maar zullen evenmin openlijk delen dat incontinentie meespeelt. Angst voor wat anderen denken als u er open voor uitkomt, kan u weerhouden om er met iemand over te praten. Dit versterkt echter nog meer het gevoel van schaamte en ongemak en u kunt er zo langer mee rondlopen dan nodig is.

Twijfels in openbaar

Incontinentie kan veel zorgen geven, doordat het bepaalde angsten kan oproepen. Zo voelt u zich wellicht onzeker om naar buiten te gaan, uit angst voor doorlekken. Ook kan het idee dat het absorptiemateriaal zichtbaar is in uw kleding uw zorgen baren. Bij producten die niet prettig aanvoelen, neemt dit idee mogelijk enkel toe. Als u er zelf immers voortdurend alert op bent, dan is het gevoelsmatig logisch dat het ook eerder door anderen wordt opgemerkt. U zult minder geneigd zijn om naar buiten te gaan of iets leuks te ondernemen, doordat de incontinentie eigenlijk uw gehele belevingswereld in beslag neemt. Isolatie van het sociale leven kan zo er genadeloos insluipen.

Het juiste incontinentiemateriaal bij incontinentie

Voordat u geheel in afzondering gaat leven, is het belangrijk te weten dat er uitstekende producten bestaan om u te helpen bij incontinentie. Als u weet waarnaar u moet zoeken, dan zult u bemerken dat heel goed met dit probleem te leven valt. U hoeft geenszins uw activiteiten in te perken, maar kunt volop van het leven genieten. Met TENA haalt u producten in huis die specifiek zijn afgestemd op individuele behoeften van mensen met ongewenst urineverlies. Incontinentie komt bij zowel mannen als vrouwen voor en hier zijn dan ook afzonderlijke productlijnen voor ontworpen. Met het absorberend incontinentiemateriaal van TENA voelt u zich altijd droog en fris en hoeft u zich geen zorgen te maken over doorlekken. Ook nare geurtjes maken geen kans door de Odeur Control. Een uitstekende keuze die u weer vertrouwen in uzelf en het leven geeft, ongeacht uw incontinentie.